☺☺☺ဗုဒၶကမၻာ☺☺☺သည္( ၂၀၁၁ )ခုႏွစ္ေဖေဖာ္၀ါရီလ(၉)ရက္ေန႔တြင္စတင္တည္ေထာင္ခဲ႔ပါသည္။

 

 

☺☺☺ဗုဒၶကမၻာသာသနာပရဟိတအသင္း☺☺☺

ဗုဒၶကမၻာဆိုဒ္အတြင္းသို႔ေရာက္ရွိလာၾကကုန္ေသာဓမၼမိတ္ေဆြမ်ားသည္(ေလာဘ၊ေဒါသ၊ေမာဟ) ကင္းကြာၿပီး စိတ္ခ်မ္းသာစြာၿဖင္႔တရားဓမၼမ်ားကို(ရွာေဖြ၊ေဆြးေႏြး၊ေလ႔လာ၊)ႏိုင္ၾကပါေစသတည္း။

MSN Icon  Google Talk Icon Twitter Icon Facebook Chat Icon Bonjour Icon IRC IconAIM Icon  MobileMe Icon MySpace IM Icon LJ Talk Icon StatusNet Icon Lotus Sametime Icon Novell Groupwise Icon Gadu-Gadu Icon

ကမၻာေပၚတြင္ရွိၾကကုန္ေသာ... ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္မ်ား... အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ား... ဟိနၵဴဘာသာ၀င္မ်ားအားလံုး... ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ၿဖာက်န္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစလို႔... ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားအားလံုးကိုယ္စား... ကြ်န္ေတာ္တို႔ (Buddhismworld's Admins) မွ ... ဆုေတာင္းေမတၱာပို႔သလိုက္ပါသည္။ ကမၻာေပၚမွ လူသားမ်ားအားလံုးႏွင့္ (၃၁)ဘံုတြင္ရွိၾကကုန္ေသာ... သတၱ၀ါအားလံုးကိုယ္စိတ္ႏွစ္ၿဖာ က်န္းမာၾကပါေစ... သတၱ၀ါတိုင္းတရားကိန္းၿငိမ္းေအးႏိုင္ၾကပါေစ...

အကုသိုလ္စိတ္၁၂ပါးထဲမွ ေလာဘမႈစိတ္၈ပါး

ko nyo မွ April 30, 2012 12:26am တြင္ တင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ယၡဳတင္ျပခ်က္သည္ ဆရာေတာ္ေဒါက္တာနႏၵမာလာဘိဝံသ ေဒါက္တာမင္းတင္မြန္ႏွင့္ ဆုထူးပန္ ဆရာဟန္အဘိဓမၼာ စာအုပ္မ်ားမွေကာက္ႏုတ္တင္ျပထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။
အကုသိုလ္စိတ္ဆိုသည္မွာ မေကာင္းေသာအက်ိဳးကိုေပးျခင္း၊မလိမၼာေသာ အျပစ္ႏွင့္တကြျဖစ္ေသာ အျပစ္ရွိေသာ စိတ္မ်ားကို အကုသိုလ္စိတ္မ်ားဟုေခၚသည္။
အကုသိုလ္စိတ္-၁၂-ပါးတြင္
၁။ေလာဘမႈစိတ္ (ေလာဘမႈလအရင္ခံျဖစ္ရေသာစိတ္) -၈ပါး
၂။ေဒါသမႈစိတ္ (ေဒါသမႈလ အရင္းခံျဖစ္ရေသာစိတ္) -၂ပါး
၃။ေမာဟမႈစိတ္ (ေမာဟမႈလ အရင္းခံျဖစ္ရေသာစိတ္) -၂ပါး ေပါင္း၁၂ပါးရွိပါသည္၊

ေလာဘမႈစိတ္-၈ပါးတြင္ပါဝင္ေသာ စိိတ္-၈မ်ိဳးမွာ
၁-ေသာမနႆသဟဂုတ္ ဒိ႒ိဂတသမၸယုတ္ အသခၤါရိကစိတ္ ၁။
ဝမ္းေျမာက္႐ႊင္လန္းျခင္းႏွင့္တကြ ကံ ကံ၏အက်ိဳးကိုမယံု တိုက္တြန္းျပဳျပင္မႈမပါဘဲ အလိုေလွ်ာက္
ျဖစ္ေသာစိတ္၊
(ဆိုလိုသည္မွာ ကာမဂုဏ္အာရုံကိုႏွစ္သက္တပ္မက္ျပီး ထိုအာရုံသည္
မေကာင္းမႈ႔၊အျပစ္မရွိဟုထင္လွ်က္ သူတပါးတိုက္တြန္းမႈ႔မပါဘဲ
ဝမ္းေျမာက္ရႊင္လန္းတက္ၾကြစြာ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ေလာဘမႈလအရင္းခံစိတ္ ၁ပါး)
၂-ေသာမနႆသဟဂုတ္ ဒိ႒ိဂတသမၸယုတ္ သသခၤါရိကစိတ္ ၁။
(ကာမဂုဏ္အာရုံကိုႏွစ္သက္တပ္မက္ျပီး ထိုအာရုံသည္
မေကာင္းမႈ႔၊အျပစ္မရွိဟုထင္လွ်က္ သူတပါးတိုက္တြန္းမႈ႔ေၾကာင့္
ဝမ္းေျမာက္ရႊင္လန္းတက္ၾကြစြာ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ေလာဘမႈလအရင္းခံစိတ္ ၁ပါး)
၃-ေသာမနႆသဟဂုတ္ ဒိ႒ိဂတဝိပၸယုတ္ အသခၤါရိကစိတ္ ၁။
အျပစ္ရွိမွန္းသိလွ်က္ ဝမ္းေျမာက္႐ႊင္လန္းတက္ၾကြစြာ သူတပါးတိုက္တြန္းမႈ႔မပါဘဲ
ျဖစ္ေပၚေသာေလာဘမႈလအရင္းခံ စိတ္ ၁ပါး၊
၄-ေသာမနႆသဟဂုတ္ ဒိ႒ိဂတဝိပၸယုတ္ သသခၤါရိကစိတ္ ၁။
အျပစ္ရွိမွန္းသိလွ်က္ ဝမ္းေျမာက္႐ႊင္လန္းတက္ၾကြစြာ သူတပါးတိုက္တြန္းမႈ႔ေၾကာင့္
ျဖစ္ေပၚေသာေလာဘမႈလအရင္းခံ စိတ္ ၁ပါး၊
၅-ဥပကၡာသဟဂုတ္ ဒိ႒ိဂတသမၸယုတ္ အသခၤါရိကစိတ္ ၁။
ကာမဂုဏ္အာရုံကိုႏွစ္သက္တပ္မက္ရာ၌ ထိုအာရုံသည္
မေကာင္းမႈ႔၊အျပစ္မရွိဟုထင္လွ်က္ သူတပါးတိုက္တြန္းမႈ႔မပါဘဲ
ဝမ္းသာဝမ္နည္းစိတ္မျဖစ္ေသာ ေလာဘမႈလအရင္းခံစိတ္ ၁ပါး၊
၆-ဥပကၡာသဟဂုတ္ ဒိ႒ိဂတသမၸယုတ္ သသခၤါရိကစိတ္ ၁။
-----------သူတပါးတိုက္တြန္းမႈ႔ေၾကာင့္
ျဖစ္ေပၚေသာေလာဘမႈလအရင္းခံ စိတ္ ၁ပါး၊
၇-ဥပကၡာသဟဂုတ္ ဒိ႒ိဂတဝိပၸယုတ္ အသခၤါရိကစိတ္ ၁။
အျပစ္ရွိမွန္းသိလွ်က္ ဝမ္းသာဝမ္နည္းစိတ္မျဖစ္ေသာ သူတပါးတိုက္တြန္းမႈ႔မပါဘဲ
ျဖစ္ေပၚေသာေလာဘမႈလအရင္းခံ စိတ္ ၁ပါး၊
၈-ဥပကၡာသဟဂုတ္ ဒိ႒ိဂတဝိပၸယုတ္ သသခၤါရိကစိတ္ ၁။
-----------သူတပါးတိုက္တြန္းမႈ႔ေၾကာင့္
ျဖစ္ေပၚေသာေလာဘမႈလအရင္းခံ စိတ္ ၁ပါး၊ ေပါင္း၈ပါးေလာဘမႈလအရင္းခံ႐်ဳ္ျဖစ္ေသာစိတ္။

ေလာဘ ဆိုသည္မွာ ကာမဂုဏ္အာရုံကို လုိခ်င္တပ္မက္ ကပ္ျငိမႈ သေဘာျဖစ္သည္၊လိုခ်င္ ကပ္ျငိတပ္မက္မႈ ေလာဘႏွင့္တကြျဖစ္႐်္ ေလာဘႏွင့္တကြျဖစ္ေသာ စိတ္ဟူ႐်္ ၎၊ေလာဘမႈလရွိေသာေၾကာင့္ ေလာဘမႈစိတ္ ဟူ႐်္၎ ေခၚဆိုသည္။
ေသာမနႆ=ဝမ္းေျမာက္႐ႊင္လန္းတက္ၾကြစြာ၊ သဟဂုတ္=ႏွင့္တကြ(ဝမ္းေျမာက္႐ႊင္လန္းတက္ၾကြျခင္းႏွင့္တကြ)
ဥပကၡာ =ဝမ္းသာဝမ္နည္းမျဖစ္ဘဲ၊သဟဂုတ္=ႏွင့္တကြ(ဝမ္းသာဝမ္နည္းမျဖစ္လ်က္)
ဒိ႒ိ =ကံ ကံ၏အက်ိဳးကိုမယံု၊အယူလြဲမွားျခင္း၊သမၸယုတ္=ယွဥ္လ်က္၊ဝိပၸယုတ္=မယွဥ္ဘဲ
အသခၤါရိကစိတ္၊ အ=မရွိ+သခၤါရိက=တိုက္တြန္းမႈ၊တိုက္တြန္းမႈမပါ အာတက္သေရာ၊ စိတ္အားထက္သန္စြာ မိမိဆႏၵအေလွ်ာက္၊
သသခၤါရိကစိတ္၊သ=ရွိ+သခၤါရိက=တိုက္တြန္းမႈ(အားတက္သေရာမရွိဘဲ၊သူတစ္ပါးအားေပးတိုက္တြန္းမႈ)ေလာဘမႈစိတ္၈ပါး၊ေဒါသမႈစိတ္၂ပါး၊ေမာဟမႈစိတ္၂ပါး စသည့္အကုသိုလ္စိတ္ ၁၂ပါးသည္ မတင့္တယ္ေသာ ပယ္ရမည့္တရားမ်ားျဖစ္သည္။ေလာဘမႈစိတ္ျဖစ္ေပၚမႈ႕က ဒြါရ ၆ပါးမွ စတင္ျဖစ္ေပၚပါတယ္၊ ဥပမာ ကိုရီယားၾကည့္ရႈျခင္း၊သီခ်င္းနားေထာင္းျခင္း၊ေမႊးၾကိဳင္ေသာအနံကိုႏွစ္သက္ျခင္း၊
မွန္ေ႐ွ႕တြင္အလွျပင္ျခင္း၊ျမင္ေတြ႔ ၾကား သိ ေတြ႔ ထိမႈစသည္တို႔ကို ျပန္လည္ေတြးေတာၾကံစည္ျခင္း
ဓမၼာ႐ုံကို ႏွစ္သက္တြယ္တာသည့္အခါ အားလံုးကိုျပန္စဥ္းစားၾကည့္ပါ ေလာဘမႈလစိတ္ကိုေတြ႔ျမင္နိင္ပါသည္၊
ေနာက္ေန႔မ်ားမွ က်န္႐ွိေသာအကုသိုလ္စိတ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာကေၾကာင္းမ်ားကိုဆက္ေရးသားပါမည္ အဘိဓမၼာအခန္းတြင္လဲ လာေရာက္ေဆြးေႏြးနိင္ပါေၾကာင္းႏွင့္ အမွားပါရင္လဲ ေထာက္ျပဆံုးမနိင္ပါေၾကာင္း နိဗၺာန္အက်ိဳးေမွ်ာ္႐်္ ေရးသားလိုက္ရပါသည္

ၾကည္႔ႏွုန္း= 167

ၿပန္လည္ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား....(ရိုင္းစိုင္းေသာေဆြးေႏြးမႈမ်ားကိုသီးခံေပးပါရန္)

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္
သာဓု သာဓု သာဓု ပါ

စိတ္အေၾကာင္းကုိ အစံုအလင္ ေ၀မွ်ေပးႏုိင္ဖို့ ေမ်ွာ္လင့္ပါတယ္...
အရမ္းကုိ က်ယ္လြန္းေတာ့..တေယာက္ကုိ တခု စီ တာ၀န္ခြဲယူရင္လဲ..မဆိုးဘူးေနာ္...အၾကံေပးၾကည့္တာပါ...:)
စာေတြ ၀ိုင္းကူရွာေပးပါ့မယ္..

RSS

စတင္တည္ေထာင္သူ

Android phone (ဗုဒၶကမၻာ)

................................................

 

 

anigif anigif1 anigif2 2anigif 4anigif anigif

အသစ္တင္တိုင္းပို့ေပးပါမယ္။

သင့္ေမးခ်န္ထားခဲ့ပါ

http://s10.postimage.org/cmzjkbrol/0002064_D.gif

Delivered by FeedBurner

အဖြဲ၀င္မ်ား

ေန႔စဥ္ဘေလာ႔မ်ား

အထူးထင္ရွားေသာဘေလာ့ဂ္မ်ား

ေနာက္ဆံုးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား..

thein wai သည္ ဘေလာ႔တင္သြားပါသည္။
Jun 2
ညီေထြး သည္အရွင္ဝိမလဝံသ's ၏ '“သတိထားဆင္ျခင္ဖြယ္ မေပးလွဴေကာင္းေသာ အလွဴ(၁၀)မ်ဳိး”' ဘေလာ႔ ကို ႏွစ္သက္ခဲ႔ပါသည္။
ေမ 28
ညီေထြး သည္Thet Thet Aung's ၏ 'အခ်ိန္၃မိနစ္ေပးဖတ္ပါ' ဘေလာ႔ ကို ႏွစ္သက္ခဲ႔ပါသည္။
ေမ 28
ႏွင္းျဖဴ သည္ဦးထြန္းလင္းဦး's ၏ 'ဝိပႆနာျဖင္​့ မရဏလမ္​းကို ​ေက်ာ္​ျဖတ္​ျခင္​း' ဘေလာ႔ ကို ႏွစ္သက္ခဲ႔ပါသည္။
ေမ 27
ႏွင္းျဖဴ သည္သူရ​ေအာင္​'s ၏ 'ဝိရိယ၏ အရည္​​ေသြ​ေလးမ်ိဳး' ဘေလာ႔ ကို ႏွစ္သက္ခဲ႔ပါသည္။
ေမ 27
ႏွင္းျဖဴ သည္သူရ​ေအာင္​'s ၏ 'ဝိရိယ၏ အရည္​​ေသြ​ေလးမ်ိဳး' ဘေလာ႔ ကို ႏွစ္သက္ခဲ႔ပါသည္။
ေမ 27
ႏွင္းျဖဴ သည္phyuthi's ၏ 'ဗုဒၶကမၻာသာသနာဟိအသင္း (၁၇) ႀကိမ္ေျမာက္အလွဴပြဲ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@ အတြက္ အသိေပးနိုးေဆာ္ျခင္း @@@@@@@@@@@' ဘေလာ႔ ကို ႏွစ္သက္ခဲ႔ပါသည္။
ေမ 27
OHNMAR သည္ Thein Naing Ohn's၏ '၀ိေ၀ကသံုးပါး ႏွင့္ ပပဥၥတရား'ဘေလာ႔ တြင္မွတ္ခ်က္ေရးခဲ႔ပါသည္။
"ေက်းဇူးပါေနာ္"
ေမ 22
အရွင္ပညာသိရီ သည္သူရ​ေအာင္​'s ၏ 'ဝိရိယ၏ အရည္​​ေသြ​ေလးမ်ိဳး' ဘေလာ႔ ကို ႏွစ္သက္ခဲ႔ပါသည္။
ေမ 4
အရွင္ပညာသိရီ သည္Thet Thet Aung's ၏ 'အခ်ိန္၃မိနစ္ေပးဖတ္ပါ' ဘေလာ႔ ကို ႏွစ္သက္ခဲ႔ပါသည္။
ေမ 4
အရွင္ပညာသိရီ သည္profileကိုၿပဳၿပင္သြားသည္။
ေမ 4
Profile Iconkyaw wunna tun and Daw Yee Yee Swe joined ☺☺☺ဗုဒၶကမၻာ☺☺☺
Apr 29

© 2017   Created by A BuddhismworldAdmin.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service

; Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...